รอง มทภ.๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ นาย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000