รอง มทภ.๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000