โฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญ
ของกองทัพภาคที่ ๓ ตามนโยบายของกองทัพบก และแรงงานต่างด้าว รวมถึงการร่วมบูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงานในทุกระดับในการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000