รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จหลักสูตร กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
ทหารกองประจำการที่สำเร็จหลักสูตร กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000