โฆษก ทภ.๓ เผย...แม่ทัพภาค ๓ ย้ำ...เอาจริง Ị ปราบยาเสพติด พร้อมจัดกิจกรรม เปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ น้องคนเล็ก ทบ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อมด้วย พันตรี เสรี ทองคู่ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ , ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี
ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และ ร้อยตรี หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ แถลงข่าวผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ ๓ ตามนโยบายของกองทัพบก
ในด้านการแก้ไขปัญหาการลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การเตรียมการเปิดบ้านจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และการปราบปรามยาเสพติดทั้งในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ และพื้นที่ตอนใน ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000