ทภ.๓ กระทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการ
ครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-31
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000