รอง มทภ.๓ ตรวจเยี่ยม “การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยม “การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” เพื่อเป็นการพบปะและพัฒนาความสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000