ทีม โฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๔ พัน.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต, การเจรจาขอคืนพื้นที่ป่า, การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำและระบบนิเวศหมู่บ้านต้นแบบ, การจับกุมยาเสพติด, การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์, การจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การฝึกทหารใหม่ผ่านระบบ Application software LINE ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000