ทีม โฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ ข่าวความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า, การบุกรุกเกาะกลางแม่น้ำปิง, การลักลอบออกอากาศกระจายเสียงของสถานีวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจับกุมยาเสพติด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า,
การบุกรุกเกาะกลางแม่น้ำปิง, การลักลอบออกอากาศกระจายเสียงของสถานีวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจับ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000