มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ของหน่วยขึ้นตรง ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน ๑๑ หน่วยฝึกทหารใหม่
ณ ลานเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.๓) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000