ทีม โฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พิธีเกี่ยวข้าวพระราชทาน, โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะทหารที่ดีและสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงของกำลังพลทหารกองประจำการ (Smart Man), การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร, การจับกุมยาเสพติด, มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดเพิ่มเติม และมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ ลานศาสนสถาน บชร.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
พิธีเกี่ยวข้าวพระราชทาน, โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะทหารที่ดีและสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงของกำลังพลทหารกองประจำการ (Smart Man), การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร, การจับกุมยาเสพติด, มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดเพิ่มเติม และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ ลานศาสนสถาน กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000