ทีม โฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อมผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน, การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดน, การจับกุมยาเสพติด, การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และ การจัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000