มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ช.๓ ครบรอบปีที่ ๓๘ ณ บก.ช.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนา กรมทหารช่างที่ ๓
ครบรอบปีที่ ๓๘ ณ กองบังคับการ กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000