ทภ.๓ จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี ๒๕๖๑
เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓
และประชาชน จำนวน ๘๐ คน โดยศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดจุฬามณี ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๙ วัน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000