มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนา พล.ร.๔ ครบรอบปีที่ ๗๗
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๗๗
ณ กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000