ทภ.๓ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงาน
ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ
เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000