ทีม โฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อมผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน, โครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓, การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ, การสำรวจแหล่งน้ำสำหรับเป็นแก้มลิงในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง, การจับกุมยาเสพติด, การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓” และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000