ทภ.๓ เปิดโครงการจิตอาสาพระราชตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี กำลังพลและครอบครัวหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันพัฒนาบริเวณวัด ทั้งนี้กองทัพภาคที่ ๓ นำรถครัวสนาม
มาประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพลและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร , บริเวณวัดนางพญา
และบริเวณราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000