ทภ.๓ รับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย
โดยมีพลโท พิจิตร ลักษณะละม้าย และคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย เป็นผู้มอบ ณ ห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓” ใช้ประโยชน์ต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000