ทภ.๓ จัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานนำกำลังพลรวมกันแปรอักษรเป็นเลขสิบไทย
โดยใช้รถจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะทยอยปั่นจักรยานออกจากค่าย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปรวมตั้งขบวน ณ สนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกและรวมปั่นจักรยานกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
พร้อมกับส่วนราชการและประชาชน เป็นระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000