มทภ.๓ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และบำรุงรักษาต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000