รอง มทภ.๓ เป็นผู้แทน มทภ.๓ เยี่ยมติดตามอาการและให้กำลังใจผู้ป่วย ณ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ เดินทางเยี่ยม นางลัดดา แตงตรง
ซึ่งมีอาการป่วยเป็นลมหมดสติ ระหว่างกระทำพิธีเปิด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ณ ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาท ตึกรังสีและผ่าตัด ชั้น ๔ โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000