ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๓, การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในลุ่มน้ำยม,
การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement), การจับกุมยาเสพติด และการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-13
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000