พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.น.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน
โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน และติดตามถวายความปลอดภัย
ตลอดห้วงเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-13
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000