ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญวันปีใหม่ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยมหน่วยพร้อมให้โอวาท และมอบของขวัญปีใหม่กำลังพลที่ปฎิบัติราชการสนามในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓
โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ
ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ กองทัพภาคที่ ๓ เชิญคณะฯ เยี่ยมชมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล และโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาคที่ ๓ ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-21
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000