เสธ.ทภ.๓ เป็นผู้แทน มทภ.๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน จาก คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ที่ประสบภัยในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ได้ทันท่วงทีและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000