ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การเตรียมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒, การจับกุมฐานผิดการกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ภารกิจรักษาสันติภาพ
ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน,การช่วยเหลือผู้ประสบสภาพอากาศหนาวเย็น, การจับกุมยาเสพติด และการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้า
ทางการเกษตรผิดกฎหมาย ณ ลานหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000