มทภ.๓/ผอ.ศป.ปส.ทภ.๓ แถลงข่าวผลการปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวผลการปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000