รอง มทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ (Countdown) ของ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี บัญชา ดุริยพันธุ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมคณะฯ ตรวจสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ (Countdown) ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ ๓ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเคาท์ดาวน์ (Countdown) ตามสถานที่จัดงาน
ซึ่งมีประชาชนจำนวนมาก อาจเกิดการกระทบกระทั่ง จึงต้องตรวจตรา กำกับดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานฉลองปีใหม่หรืองานเคาท์ดาวน์ (Countdown)
ให้มีความรู้สึกปลอดภัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000