มทภ.๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน
จากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล โดยมี คุณสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง ๒
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ได้ทันท่วงทีและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000