มทภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอ่างเก็บน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ ตำบลทรงธรรม และพิธีรับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอ่างเก็บน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ตามรอยพ่อ ตำบลทรงธรรม และพิธีรับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000