ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, การแก้ปัญหาและการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด, การจับกุมแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย,
การจับกุมยาเสพติด และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000