ทภ.๓ มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาครวมน้ำใจชาวเหนือเพื่อพี่น้องชาวใต้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓
ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ในโครงการ “รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้”
จากส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการ “รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้”
ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000