มทภ.๓ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เนื่องในวันกองทัพไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องในวันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่ทรงปกป้องเอกราช กอบกู้บ้านเมืองผืนแผ่นดินไทย ไว้ให้ลูกหลานตราบจนทุกวันนี้ ตลอดจนรำลึกถึงพระคุณของบรรพชนไทย ที่ต่อสู้ป้องกัน
ยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงปลอดภัย ของบ้านเมืองอย่างยั่งยืน มาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นแบบอย่าง
ที่เหล่าทหารทั้งหลาย ควรจักยึดถือสืบทอด เจตนารมณ์ดังกล่าวนี้สืบไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000