ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ นฝ.นศท.มทบ.๓๙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
น้อมเกล้า ฯ ถวายข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕, การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้, การปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, กิจกรรม “สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา)”, โครงการอาชาบำบัดสำหรับเด็ก และโครงการ “รด. จิตอาสา”
ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000