รอง เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครู กศน.ในหน่วยทหารรุ่นที่ ๒/๖๒ ประจำปีการศึกษา ๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในหน่วยทหารรุ่นที่ ๒/๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องสองแคว ๓๑๔๗ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อผลิตครูประจำกลุ่มทหารที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยทหารที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่ทหารกองประจำการโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การสนับสนุนพิธีกร สื่อการเรียนการสอนประกอบการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๖๐ นาย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000