มทภ.๓/ผอ.ศอ.ปกป.ภาค เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับภาค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบูรณาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบนกองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสอนอบรม ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000