เสธ.ทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติปล่อยตัวนักกีฬาในพิธีเปิดโครงการ “MED NU RUN ครั้งที่ ๑ ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติปล่อยตัวนักกีฬาในพิธีเปิดโครงการ
“MED NU RUN ครั้งที่ ๑ ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจ และอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนสำหรับผู้สูงอายุใช้ที่บ้าน ในเขตพื้นที่ ๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-31
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000