รอง เสธ.ทภ.๓ ให้การต้อนรับคณะชุดอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปี ๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พันเอก บพิธ ไทยสมัคร
หัวหน้าคณะชุดอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เดินทางมาอบรมฯ เพื่อสร้างความตระหนัก
ทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับกำลังพลของ กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-31
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000