ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อ.ต.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ๑๙, แม่น้ำสาละวิน, การปราบปรามการลักลอมทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้,การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย,
การจับกุมยาเสพติด และ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กับระบบการคัดกรองมะเร็งลำไส้รูปแบบใหม่ ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-31
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000