มทน.๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) Cobra Gold 19 ในพื้นที่ จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓ / ผู้บัญชาการกองกำลังผสมนานาชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี พันโท ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทยและกองทัพที่เข้าร่วมฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่

ในการนี้กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000