รอง มทภ.๓ เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดี และเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารกล้า พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้พลีชีพ ในการปกป้องความเป็นเอกราช
และอธิปไตยของชาติไว้ ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000