รอง มทภ.๓ ร่วมพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารกล้า เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารกล้า เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี โดยจัดกำลังสวนสนาม จำนวน ๑ บก.กองผสม
และ ๒ กองพันสวนสนาม รวม จำนวน ๒๐๓ นาย ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000