ทภ.๓ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และประชุมชี้แจงมอบแนวทางการปฏิบัติงานของจิตอาสา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอ.ส.ญ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์ และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน และปล่อยกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนี้ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอ.ส.ญ.) เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพภาคที่ ๓ เรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พร้อมประชุมชี้แจงมอบแนวทางและนโยบาย
การฎิบัติงานของจิตอาสา ตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ และร่วมปฎิบัติภารกิจ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000