เสธ.ทภ.๓ เป็นผู้แทน ทภ.๓ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ HADR - TTX ฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๙ ในพื้นที่ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๓เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ ๓ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ HADR - TTX ฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๙ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓
ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000