รอง เสธ.ทภ.๓ ให้การต้อนรับ พ.อ.กรีฑา ขวัญดำ น.ปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทบ. และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิกำลังพลของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับเจ้าหน้าที่สายงานด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พันเอก กรีฑา ขวัญดำ
นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารบก และคณะ ณ ห้องรับรอง ๑ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่เดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิกำลังพลของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ให้กับเจ้าหน้าที่สายงานด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการขอรับสิทธิให้กับกำลังพลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000