เสธ.ทภ.๓ เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมในพิธีลงนามสารธารชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงเยาวชนคนดีฯ ณ ศาลเยาชนและครอบครัว จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมในพิธีลงนามสารธารชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงเยาวชนคนดี เดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน และโครงการร่วมติดตามดูแลเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งใช้มาตรการ
แก้ไขบำบัดฟื้นฟู ณ ศาลเยาชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000