มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) สำหรับการฝึกร่วม/ผสม คอบร้า โกลด์ ๑๙ ณ รร.บ้านเกาะอ้ายด้วน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) สำหรับการฝึกร่วม/ผสม คอบร้า โกลด์ ๑๙ ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งการก่อสร้างใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่ห้วง ๒๑ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือของกำลังพลจากประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสิงคโปร์
จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ นาย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000