ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ บก.กกล.นเรศวร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดน , การขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภค , โครงการเพชรในตม ,
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ และอุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา “Lerprat Eye Irrigation” ณ กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิระปราการ
ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000