รอง มทภ.๓ เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี ๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละ
เขาค้อ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000